BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY, REZIDENCE

Bytové domy Janovská

ul.A-G EKOSPOL (29.9.2010)


Bytový dům Husova

ul.Liberec


Bytový dům

Svatovítská ul., Mladá Boleslav


Rekonstrukce prezidentské rezidence

v Královské zahradě Praha


Rezidence velvyslance

Budapešť


Rodinný dům

Bentsa


Rodinný dům

Kytín


Velvyslanectví

Vilnius